RAID en Backups

Mogelijk heeft u wel eens gehoord van iemand die een RAID opstelling heeft. Wat is dat, wat kun je er mee en wat is het niet? In dit nieuwsbericht wil ik hier een korte toelichting op geven.

RAID staat voor ‘Redundant Array of Inexpensive Disks’ en is al een oude term. Het is een verzamelterm voor alle gevallen waarin meerdere harde schijven (of SSD’s) worden gecombineerd tot 1 volume (bijvoorbeeld de D-schijf). Als elke schijf een eigen volume heeft, is er dus geen sprake van een RAID.

Er zijn verschillende vormen van RAID, de meest voorkomende zijn 0, 1 , 5 en 10 (een combi van 1 en 0). RAID0 – ook wel striping genoemd – betekent dat de data verdeeld wordt over de aanwezige schijven (minimaal 2). Stelt u zich een boek voor, waarvan u de data van de even pagina’s op de ene schijf zet en de oneven pagina’s op de andere schijf. Op het moment dat u de data wilt gebruiken, zorgt de processor er voor dat het weer samengevoegd wordt. Omdat er dan van twee schijven gelezen kan worden gaat dit (ruwweg) twee keer zo snel. RAID0 is dus snel, maar niet veilig! Want als een van de schijven stuk gaat, is alle data verloren.

RAID1 is niets anders dan dat de data van schijf 1 ook op schijf 2 wordt gezet. De ene schijf is dus een duplicaat van de andere. Dit is een stuk veiliger. Als een schijf stuk gaat, kunt u deze vervangen door een nieuwe en wordt de nieuwe schijf automatisch weer beschreven met de data van de andere schijf. RAID1 is niet bedoeld voor snelheidswinst, wel om data veiliger te bewaren. In een eenvoudige NAS (externe opslag die via het netwerk te benaderen is, in redelijk wat huishoudens te vinden) zitten om die reden vaak twee schijven in RAID1.

Maar let op, RAID1 is geen back-up! Als door een stroomschok (onweer), brand of ander incident uw pc verloren gaat bent u de data immers alsnog kwijt. Wilt u echt uw data veilig bewaren, kopieer deze dan regelmatig naar een externe harde schijf en bewaar deze elders (bijv. op het werk of bij familie). U kunt natuurlijk ook uw data ‘in the cloud’ zetten, maar dat is niet iets wat iedereen wil vanuit privacy overwegingen.

RAID0 kan voor Hauptwerk zeer nuttig zijn om het volume waar de cache bestanden op staan te versnellen (sneller samplesets laden). Omdat cache bestanden opnieuw te genereren zijn, kunt u het risico van dataverlies nemen. RAID0 toepassen op een schijf waar Windows op staat is om die reden echter af te raden. RAID10 is ook mogelijk, maar is een dure oplossing (minimaal 4 schijven) en eigenlijk overbodig voor Hauptwerk en waarschijnlijk langzamer dan RAID0. RAID5 is complexer en vooral bedoeld voor veilige data opslag en dus niet relevant.